برگزاری اولین دوره آموزش تخصصی انجین های انژکتوری

برگزاری اولین دوره آموزش تخصصی انجین های انژکتوری

شرکت صنعتی تلاش در راستای ارائه خدمات بهتر اقدام به برگزاری دوره های آموزش انجین های انژکتوری نمود.
این دوره ها که از اول خرداد ماه 96 شروع گردیده است با حضور 14 نفر از تعمیرکاران و نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت در محل کارخانه برگزار گردید

پرسش ها و نظرات

ارسال پرسش و نظر:
ارسال