ساخت تیزر تلویزونی

ساخت تیزر تلویزونی

با توجه به دستور مقام معظم رهبری به حمایت صدا و سیما در پخش تیزرهای تولید کنندگان داخلی , شرکت صنعتی تلاش اقدام به ساخت و تهیه فیلمهای تبلیغاتی و تیزر تلویزیونی نموده است که در دی و بهمن ماه سال 1396 پخش خواهد شد.

پرسش ها و نظرات

ارسال پرسش و نظر:
ارسال